Patta Marangal Lyrics Translation | Patta Marangal Meaning in English, Hindi


Patta Marangal meaning in English - Get latest movie Vantha Rajavathaan Varuven- Patta Marangal song lyrics translation meaning in Hindi, English and Telugu, Tamil with subtitle and dubbed.

Meaning of Patta Marangal Lyrics in Telugu/Tamil/Hindi Translation language from English. Welcome to the Patta Marangal lyrics translation page.

Patta Marangal Lyrics Meaning in Hindi / English Translation


Movie: Vantha Rajavathaan Varuven
Song: Patta Marangal
Singer/Lyricist: Sanjith Hegde, Rathika Suresh, Srinidhi S
Cast: Megha Akash as Maya Prakash, Ramya Krishnan as Nandhini Prakash
Producer: Allirajah Subaskaran
Director: Sundar
Release Date: 2/1/2019

Patta Marangal Lyrics Translation

Full Lyrics of Patta Marangal Songs Coming Soon